Hai Quan Binh Duong
Hôm nay Thứ bảy, 18/04/2015 1. Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn thủ tục Hải quan 2. Hướng dẫn DN khai HQ trên hệ thống VNACCS Tìm Kiếm:

HỎI ĐÁP

Bạn có thể nhập địa chỉ email của bạn vào form dưới đây để tìm câu trả lời:
Nội dung trả lời chỉ có tính chất tham khảo, đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
1.  Họ tên: nguyen hoang quy binh, Email: nguyenhoangquybinh@gmail.com Địa chỉ: ap dong chieu, tan dong hiep, di an, binh duong

Câu hỏi: những thủ tục hải quan cần thiết cho việc nhập khẩu máy thêu đã qua sử dụng. Cụ thể là Mã HS, Thuế Nhập Khẩu, Thuế Giá Trị Gia Tăng.

Trả lời: Vướng mắc của Công ty, Tổ tư vấn có ý kiến trả lời như sau:
- Về mã HS, thuế nhập khẩu, thuế GTGT: mặt hàng “ Máy thêu đã qua sử dụng” có mã hàng 84479010 loại hoạt động bằng điện. Thuế suất nhập khẩu: 0%, thuế suất GTGT: 10%.
- Về chính sách mặt hàng:
Trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc. Căn cứ công văn số 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/9/2013 và thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ KHCN Công ty phải có xác nhận của Bộ KHCN về lô hàng máy móc thiết bị có xuất xứ từ Trung Quốc không thuộc các trường hợp bị tạm ngừng nhập khẩu.
Trân trọng!
2.  Họ tên: Truong Quoc Vinh, Email: vtiuong-ei@sae-a.com Địa chỉ: 7A Thong Nhat, KCN Song Than 2, Di An, BD

Câu hỏi: Công ty chúng tôi la công ty gia công cho thương nhân nước ngoài. Theo Điều 64 của TT 38/2015/TT-BTC, mục 1, phần a thì yêu cầu nộp mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V, nhưng công văn hướng dẫn 2733/TCHQ-QSL, Điều 4 phần a, mục a.4 thì không yêu cầu người khai hải quan phải thực hiện thủ tục phê duyệt mẫu 17 này. Vận xin hỏi là Doanh nghiệp có cần nộp mẫu này đến cơ quan hải quan sau khi kết thúc hợp đồng gia công hay không?

Trả lời: Tổ tư vấn có nội dung trả lời câu hỏi của công như sau:

* Về việc quy định biểu mẫu: căn cứ điểm a.4 khoản 4 công văn 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2015, cơ quan Hải quan không yêu cầu người khai hải quan thực hiện thủ tục “phê duyệt văn bản đề nghị phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư; máy móc thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sau khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện”
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC: “Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục quyết toán phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này”;
Trân trọng!
3.  Họ tên: Truong Quoc Vinh, Email: vtiuong-ei@sae-a.com Địa chỉ: 7A Thong Nhat, KCN Song Than 2, Di An, BD

Câu hỏi: Theo TT 38/2015/TT-BTC :
1.Về việc không đươc khai bổ sung trong trường hợp giải phóng hàng (BP), xin giải thích chi tiết về Trường hợp BP la như thế nào? Trường hợp đã thông quan hàng hóa thì có áp dụng các tiêu chí không được khai bổ sung không?
2.Báo cáo quyết toán : lập sổ chi tiết, tổng hợp theo dõi nguyên vật liệu, thành phẩm tương tự các tài khoản 152 và 155 quy định tại TT số 200/2014/TT-BTC và quyết định 4/2006/QD-BTC, công ty chúng tôi là công ty gia công cho thương nhân nước ngoài, toàn bộ nguyên vật liệu đều do bên thương nhân nước ngoài cung cấp, cho nên theo TT 200/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp không cần phải theo dõi các tài khoản 152 và 155. Xin hỏi là công ty chúng tôi phải theo dõi các tài khoản này? Và số liệu theo dõi từ 01/04/2015 theo thời hạn có hiệu lưc cua TT 38? Xin giải thích chi tiết.

Trả lời: Tổ tư vấn có nội dung trao đổi cùng công ty như sau:
*Về việc không được khai bổ sung trong trường hợp giải phóng hàng (BP):
- Trường hợp giải phóng hàng được quy định tại Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Điều 36 Luật Hải quan năm 2014 : “ Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan Hải quan cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây : Hàng hóa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được chính thức số thuế phải nộp; Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan”.
Như vậy, quy định các tiêu chí không được sửa đổi theo Điểm 3.2 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC được hiểu là : DN không được sửa các tiêu chí này trong trường hợp BP trở về sau ( trừ trường hợp DN đề nghị không tiếp tục BP nữa )
- Trường hợp hàng hóa thông quan thì áp dụng các tiêu chí không được khai bổ sung tại Điểm 3.1 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC ( trừ trường hợp BP)
* Về việc báo cáo quyết toán: căn cứ điểm a.2 khoản 3 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC: “Trường hợp tổ chức, cá nhân theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu do bên đặt gia công cung cấp, máy móc, thiết bị thuê mượn để thực hiện hợp đồng gia công, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh tại tài khoản ngoài bảng hoặc trên Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân thì nộp báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL đối với nguyên liệu, vật tư và mẫu số 16/BCQT-MMTB/GSQL đối với máy móc, thiết bị ban hành kèm theo Phụ lục V Thông tư này. Trường hợp Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này”;
Vì vậy nếu công ty không theo dõi các tài khoản 152, 155 thì căn cứ vào tài khoản ngoài bảng hoặc trên Hệ thống kiểm soát nội bộ để lập báo cáo quyết toán;
- Căn cứ điểm b.2 khoản 4 công văn 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư 38/2015/TT-BTC: “Đối với các hợp đồng gia công đã được thông báo cho cơ quan Hải quan trước ngày 01/4/2015 (ngày hiệu lực thông tư 38/2015/TT-BTC) nhưng chưa báo cáo quyết toán thì việc báo cáo quyết toán được thực hiện theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC”;
Lưu ý: Việc lập và lưu trữ chứng từ hạch toán kế toán theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán và nguyên tắc quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Việc chốt tồn đầu kỳ đối với nguyên liệu, vật tư và hàng hóa xuất khẩu theo mẫu 15/BCQT/GSQL phụ lục V ban hành theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trân trọng!


4.  Họ tên: Lê Văn Ngưu, Email: hoanghiep0410@gmail.com Địa chỉ: Long An

Câu hỏi: Xin chào quý cơ quan! Tôi có số vướng mắc sau xin muốn quý cơ quan tư vấn hỗ trợ giúp. Cách đây 02 ngày tôi có nhập một lô hàng gỗ xẻ đã qua xử lý chiêu liêu (nhóm 3) từ Lào về. Nhưng do sai quy cách kỹ thuật tôi từ chối nhận hàng và muốn xuất trả lại đối tác lô hàng trên, và được đối tác đồng ý, chỉ định xuất trả sang một cty ở Trung Quốc. Vậy ngoài việc công ty tôi theo khai loại hình B13 thì chúng tôi có phải thực hiện thêm Thủ tục hải quan hàng hóa vận chuyển kết hợp hay không? theo quy định tại khoản 2, điều 51, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tái xuất hay không? theo điều 49, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015. Mong nhận được sự hỗ trợ từ quý cơ quan. Trân trọng kính chào.!

Trả lời: Trả lời:
Tổ tư vấn có nội dung trao đổi cùng công ty như sau:
Trường hợp của doanh nghiệp khi xuất trả hàng hóa thực hiện theo loại hình B13, việc thực hiện thủ tục vận chuyển kết hợp thực hiện theo điểm b, khoản 2 Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015. Loại hình B13 Doanh nghiệp không làm thủ tục theo phương thức quay vòng tạm nhập, tái xuất.
Câu trả lời có tính chất tham khảo, nếu có thắc mắc công ty vui lòng liên hệ Chi cục nơi mở tờ khai để được hướng dẫn.
Trân trọng.
5.  Họ tên: Loan, Email: loanexport@gmail.com Địa chỉ: Bến Cát, Bình Dương

Câu hỏi: Công ty chúng tôi 100% vốn đầu tư của Italy. Thành lập từ năm 2014. Hiện nay chúng tôi có một số tờ khai nhập SXXK (đã đóng thuế NK) sắp hết hạn 275 ngày. Vậy theo thông tư mới thì chúng tôi có phải đóng thuế VAT cho những tờ khai này không?

Trả lời: Trả lời:
Tổ tư vấn có nội dung trao đổi cùng công ty như sau:
Theo quy định tại tiết d1, điểm d, khoản 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 thì doanh nghiệp chưa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm trên cơ sở kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 59 thông tư 38/2015/TT-BTC
Câu trả lời có tính chất tham khảo, nếu có thắc mắc công ty vui lòng liên hệ Chi cục nơi mở tờ khai để được hướng dẫn.
Trân trọng.
6.  Họ tên: Nguyen Trung Trang, Email: trangnt@hitechwiresasia.com Địa chỉ: so 46, Vsip 1, Binh Duong

Câu hỏi: Chúng tôi thuộc doanh nghiệp chế xuất, có nhập NPL bạc nguyên chất để sản xuất, do lượng NPL này không đáp ứng đươc sản phẩm chúng tôi làm ra, vì thỏa thuận giữa 2 bên nên lượng NPl này không thể xuất trả cho khách hàng , vậy chúng tôi có được bán lượng NPl này để này thu lại 1 phần vốn không?
Nếu được thì xuất cho thị trường nước ngoài hoặc ở Việt nam thì cần mở Tờ khai theo loại hình gì? Xin quý cơ qun tư vấn cho chúng tôi được rỏ,
Chân thành cảm ơn!

Trả lời: Tổ tư vấn có nội dung trao đổi cùng công ty như sau:
Do câu hỏi của bạn không nêu rõ doanh nghiệp nhập khẩu NPL bạc nguyên chất để sản xuất theo loai hình nhập khẩu nào, nhập từ nước ngoài hay nội địa nên tổ tư vấn không đủ thông tin để trả lời cụ thể câu hỏi của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất được quy định tại điều 74- điều 80 Mục 5 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Theo đó, trường hợp công ty nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình sản xuất xuất khẩu thì khi có thay đổi mục đích sử dụng so với ban đầu thì khai tờ khai A42 để làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng. Doanh nghiệp tái xuất nguyên liệu gồm tái xuất để trả lại cho khách hàng nước ngoài , tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì thực hiện theo điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, mở tờ khai tái xuất theo loại hình B13. Doanh nghiệp nếu muốn bán nguyên liệu cho thị trường nước ngoài hoặc ở Việt Nam thì theo quy định tại điều 77 Thông tư 38/2015/TT-BTC, DNCX được thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đền mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007.
Trân trọng!


7.  Họ tên: Tran Toan, Email: toanvvmv@gmail.com

Câu hỏi: Kính gửi tổ tư vấn HQ Bình Dương .

Em có câu hỏi thắc mắc sau : theo khỏan 3 điều 75 TT38-2015-TT-BTC ( Cơ quan hải quan quản lý khu chế xuất, DNCX chỉ giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào của khu chế xuất, DNCX khi cần thiết theo quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan ) vậy có thể hiểu là khi đăng ký TK XNK tại chổ là phải giám sát hàng hay chỉ giám sát hàng khi có quyết định của Cục trưởng Cụ HQ ?

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cục .

Trả lời: Tổ tư vấn có nội dung trao đổi cùng công ty như sau:
- Căn cứ khoản 3 điều 74 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định: “…Cơ quan hải quan quản lý khu chế xuất, DNCX chỉ giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào của khu chế xuất, DNCX khi cần thiết theo quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan.” …
- Căn cứ khoản 3 điều 75 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định: Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa “ DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”…
Như vậy đối với tờ khai tờ khai luồng đỏ cơ quan Hải quan vẫn thực hiện kiểm tra hàng hoá theo quy định. Đối với tờ khai luồng xanh, vàng xuất khẩu, nhập khẩu ra vào DNCX thì việc kiểm tra giám sát khi có nghi ngờ nhằm kiểm soát việc thẩm lậu hàng hóa của DNCX vào thị trường nội địa.
Nội dung trả lời có tính chất tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục nơi mở tờ khai để được hướng dẫn chi tiết.
Trân trọng./.
8.  Họ tên: ĐỖ HỮU THIẾT, Email: thiet-dohuu@vinastarmotors.com.vn Địa chỉ: AN BINH, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Câu hỏi: Kính gửi Cục Hải Quan Bình Dương.
Công ty tôi xin đặt câu hỏi như sau:
[I] Nhập Khẩu kinh doanh
Công ty tôi nhập khẩu xe cứu thương từ Mitsubishi Corporation/Japan
Đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế khi nhập khẩu: Thuế NK + VAT.
[II] Bán Hàng
Công ty chúng tôi có đơn đặt hàng từ Công ty ở nước ngoài (Japan) mua lại các xe này.
Nhưng giao hàng cho một Bệnh viện ở Việt Nam.
[III] Thực hiện:
Như vậy thì Công ty Chúng tôi Vina Star phải làm thủ tục xuất khẩu tại chổ.
Consignee là: Công ty Nhật ở bên Nhật.
Giao hàng : Bệnh viện/Việt nam
Như vậy thì: Bệnh viện ở Việt nam phải mở tờ khai nhập khẩu.
Như vậy Công ty Chúng tôi xin được hỏi như sau:
1/ Công ty Chúng tôi (Vinastar) có được hoàn thuế NK+VAT hay không?
2/ Bệnh viện mở tờ khai NK có phải nộp thuế NK +VAT hay không?
Rất mong nhận được sự hướng dẫn của quý cơ quan sơm.
Xn chân thành cảm ơn.
Đỗ Hữu Thiết
Import-Export Dept.
VIna Star Motors Corporation


Trả lời:  Tổ Tư vấn xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
1. Công ty Chúng tôi (Vinastar) có được hoàn thuế NK+VAT hay không?
Trả lời:
Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính Trường hợp trên Công ty Vinastar không nằm trong các trường hợp được xét hoàn thuế. Tuy nhiên, đề nghị công ty cung cấp bộ hồ sơ, liên hệ với Chi cục nơi mở tờ khai để được hướng dẫn chi tiết.
2.Trường hợp Bệnh viện mở tờ khai nhập khẩu có phải nộp thuế nhập khẩu và VAT hay không?
Trả lời:
Có 2 trường hợp:
-Nếu Bệnh viện nhập khẩu mặt hàng thuộc các trường hợp miễn thuế, hoặc xét miễn thuế quy định tại Điều 100, 104 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì khi mở tờ khai nhập khẩu, Bệnh viện được miễn thuế hoặc xét miễn thuế NK, phải nộp thuế VAT.
-Trường hợp Bệnh viện nhập khẩu mặt hàng không thuộc các trường hợp quy định trên thì khi mở tờ khai nhập khẩu, Bệnh viện phải nộp thuế NK và VAT theo quy định chính sách hiện hành.
Nội dung tư vấn, trả lời mang tính chất tham khảo, đề nghị công ty TNHH LD SX Ôtô ngôi sao cung cấp hồ sơ cụ thể để được hướng dẫn chi tiết.
Trân trọng./.
9.  Họ tên: Trần Văn Thanh, Email: transteve@hotmail.com

Câu hỏi: Kính chào Cục hải quan Bình Dương.

Công ty chúng tôi ký hợp đồng nhập khẩu với đối tác Singapore, hàng được sản xuất tại Indonesia và có C/O form D.

Đồng tiền thanh toán với đối tác là USD, tuy nhiên đồng tiền thể hiện trên C/O form D là SGD. Tiêu chuẩn xuất xứ là RVC 80%.

Xin Quý Cục tư vấn C/O form D nói trên có hợp lệ hay không? Chúng tôi đã tìm hiểu các quy định về C/O nhưng không tấy quy định về đồng tiền trên C/O.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cục.

Trả lời: Tổ tư vấn có nội dung trao đổi cùng công ty như sau:
Đồng tiền thanh toán SGD thể hiện trên ô số 9 của C/O form D được chấp nhận nếu trị giá lô hàng quy đổi ra USD (do đồng tiền thanh toán với đối tác là USD) và các thông tin khác trên C/O phù hợp với bộ chứng từ trong hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa (nếu hàng hóa phải kiểm tra thực tế), và cơ quan Hải quan không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ lô hàng.
Trân trọng!
10.  Họ tên: Phong, Email: import-export@dusanvina.com Địa chỉ: TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

Câu hỏi: anh chị vui lòng cho em hỏi đối với tờ khai XUẤT GIA CÔNG (phương thức thanh toán : không TT) có đúng không trên thực tế cty nước ngoài vẫn thanh toán tiền gia công cho cty Dusan

Trả lời: Tổ tư vấn có ý kiến trao đổi như sau:
Về phương thức thanh toán đối với tờ khai xuất khẩu, đề nghị Công ty căn cứ vào điều khoản ký kết giữa bên nhận và bên thuê gia công thể hiện trên Hợp đồng gia công để khai báo cho phù hợp với tình hình thực tế, theo hướng dẫn các tiêu chí khai báo trên tờ khai quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính.
Trân trọng!
Trang đầu Trang trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang kế Trang cuối